Om sponsring
Edenberga Frivilliga Brandkår

EDENBERGA FRIVILLIGA BRANDKÅR

Våra Sponsorer

- Vi tackar för ert stöd -

LBC-Ängstorp
Laholms Sparbank
Södra Hallands Kraft
byggnadssmideAB_3

Varför borde mitt företag bli sponsor?


1.

Ditt företag kommer förknippas med ett av Hallands byggnadsminnen.


2.

Ditt företag gör det möjligt för oss att hålla öppet för allmänheten.


3.

Ditt företag är med och bevarar en kulturhistoriskt viktig inrättning.


4.

Ditt företag är med och stärker och bevarar landsbygden och dess historia.


Information till  privatpersoner.


Är du privatperson och vill stödja Edenberga Frivilliga Brandkår?


Som besökare på brandstationen kan du stötta oss på olika sätt, du kan till exempel lägga en peng i vår mjölkkanna som står vid porten, vi ska även försöka skaffa swish till nästa säsong.


Eller du vill kanske skänka föremål eller fotografier som har med brandförsvaret eller bygden att göra? Vi tar tacksamt emot det, all hjälp är välkommen.


Kontakta någon i föreningen så hjälper vi dig.

Hur kan mitt företag hjälpa?


Vi tar tacksamt emot sponsring i form av:


Ekonomiskt stöd - Pengar behövs alltid i en förening, speciellt om man driver ett museum.


Varor - Producerar eller saluför ditt företag något som föreningen skulle kunna använda eller sälja till förmån för föreningen?


Tjänster - Utför ditt företag något som kan hjälpa föreningen?

Vad får mitt företag för att bli sponsor?


Beroende på sponsringens storlek kan vi erbjuda olika typer av exponering och samarbeten.


Vi erbjuder våra sponsorer som standard:


1.

Logga med länk på vår hemsida


2.

Logga på portens in- och utsida


Annat som går att förhandla om, beroende på sponsringens storlek är:


1.

Få sin logga på en skylt på takräcket på brandbilen.


2.

Att som sponsor bli inbjuden att medverka vid evenemang som vi anordnar.


3.

Att E.F.B närvarar på evenemang som sponsorn anordnar. (Utan brandbilen)


4.

Att sponsorn kan skicka skriftligt material och / eller reklamartiklar för sitt företag att placeras i brandstationen.


5.

Att vi tar med och delar ut sponsorns skriftliga material och / eller reklamartiklar på evenemang vi deltar i. 


6.

Att E.F.B med brandbilen närvarar på evenemang som sponsorn anordnar. 


7.

Sponsorn får ha sin logga på varor dem sponsrar med.


Intresserad av att bli sponsor?


Kontakta någon av följande personer...

Ordförande. Mikael Lennartsson

Email: miklen.laholm@gmail.com

Telefon: +46 073 - 501 62 80

Kassör. Lars Sjöström

Email: cadilack59cab@hotmail.com

Telefon: +46 073 - 536 04 92

Edenberga Frivilliga Brandkår

©2020 Edenberga Frivilliga Brandkår

Senast uppdaterad 2020-08-30