Om oss

Om föreningen

Edenberga Frivilliga Brandkår är en liten ideell förening som bildades 1914 och var farm till slutet av 1970-talet en aktiv brandkår. 


På 1980- och 90-talet drevs föreningen som en intresseorganisation men föll sedan i glömska. Det var inte förrän 2012 som nya krafter tog tag i projektet.


Vi strävar efter att genom ideellt arbete bevara och visa upp den gamla brandstationen i Edenberga.


Med dess 100åriga historia och landsbygdens brandkårer som fokus har vi byggt upp ett litet museum. Detta är dock ett ständigt pågående projekt där vi ändrar och fixar med utställningarna för att försöka ge plats åt så mycket historia som möjligt.